אלעד עדן – מצב האוכלוסיה בגרמניה – שיא של כל הזמן במספר התושבים בגרמניה – 83 מיליון איש.

האוכלוסיה בגרמניה הגיעה לשיא של כל הזמן בשנת 2018, אלעד עדן מעדכן כי לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגרמנית נקבע שיא חדש – 83 מיליון איש כאשר הסיבה העיקרית היא הגירה חיובית שניטרלה את הירידה הכרונית בלידות.

הנתון המעודכן מדבר על כך שבסוף שנת 2017 היו בגרמניה 82.8 מיליון איש כלומר גידול זניח אבל עדיין גידול של 200 אלף איש.

גרמניה היא המדינה המאוכלסת ביתר באיחוד האירופאי, שנהנית מצמיחה רצופה בכלכלה במשך תשע שנים רצופות, פרסמה כי היגרו אליה בשנת 2018 קרוב ל-380,000 איש. המידע מראה, כי היקף הלידות בהשוואה למקרי הפטירה במדינה למרות כל ההגירה בשנים האחרונות עדיין גבוה יותר ומדבר על הפרש של כ-180 אלף מקרי מוות יותר מלידות.

נתון זה מתחדד עוד יותר כאשר מבינים שמרבית הלידות מיוחסות למהגרים מהשנים האחרונות, כלומר אזרחי גרמניה בניכוי המהגרים והפליטים מהשנים האחרונות מקטינים את היקף האוכלוסיה בשיעור ניכר.

במקביל יש לזכור גם שהאוכלוסיה בגרמנית מזדקנת.

סה"כ ההגירה לגרמניה בשנת 2018 הינה נמוכה ביותר מאז שנת 2012 ויש ב ה ירידה משמעותית משנת 2015 שבשנה זו קרוב למיליון מהגרי עבודה ופליטים מהמזרח התיכון הגיעו לגרמניה.

במקביל באזורים כפריים יש ירידה משמעותית של האוכלוסיה עם ההזדקנות האוכלוסיה וללא הגעת אוכלוסיה צעירה.

במקביל מרבית הערים הגדולות נהנות מצמיחה משמעותית בשוק הנדל"ן ומחירי הדירות והשכירויות רק עולים, כאשר פתרונות דיור לצעירים בגרמניה כדוגמת רכישת דירות בברלין משמשים את הרשויות בערים הגדולות לשמירה על הצעירים בעיר.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגרמניה צופה התכווצות משמעותית של האוכלוסיה שבשנת 2030 תמנה 79 מיליון איש בלבד, כאשר קרוב ל-30% מהם יהיו מעל גיל 65.